Одржана је петнаеста редовна сједница Скупштине општине

04.03.2019.

На данас одржаном петнаестом редовном засједању актуелног сазива Скупштине општине Ново Горажде, одборници су разматрали укупно десет тачака дневног реда.

Од важнијих тачака, потребно је напоменути да је усвојен Програм утрошка средстава уплаћених по основу концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката, за 2019. годину. Скупштина је, такође, донијела и Одлуку о измјени Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Ново Горажде, те Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана управних одбора установа чији је оснивач општина Ново Горажде.

Дужности су разријешени по један члан управних одбора установа чији је оснивач општина Ново Горажде и надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде, а на њихова упражњена мјеста именовани су вршиоци ових дужности, до окончања конкурсних процедура које ће бити спроведене у наредном периоду.

Поред ових аката, Скупштина је донијела и Одлуку о продаји путничког моторног возила марке Ивеко.

Сједница је отпочела са радом у 10.00 часова, а оконачала се нешто прије 12.00 часова.