Објављен Јавни предпозив Каритаса и Општине

22.03.2023.

У оквиру пројекта „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (SELLS)“, Caritas Швајцарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Ново Горажде расписује Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

За појединачне кориснике који прођу појединачне тренинге, осигурана је и финансијска подршка у износу до 5.000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани у износу до 15.000 КМ, кроз исти период. Caritas Швајцарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултати. Будући грантови ће бити финансирани од стране Caritasа Швајцарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника 20%.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају.

Пријавити се може локално становништво, удружења, пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:

  • Имају пребивалиште и стално бораве у општини,
  • Припадају горе наведеним категоријама,
  • Удружења, пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширења посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења, пословни субјекти у оснивању.

Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на сектор информационих технологија, да се пријаве.

Да би сте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини на шалтеру писарнице, сваким радним даном од 7:00-15:00 часова. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти, без навођења имена и презимена, назива удружења, пословног субјекта, већ само са назнаком „Пријава за пројекат SELLS“. Caritas Швајцарске, као носилац прјекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив и задовоље горе наведене критеријуме, проћи ће кроз обавезни трениг за правилно попуњавање апликације за Позив, као и израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду, те ће након тога бити одабрани коначни корисници.

 

Одабир корисника врши комисија састављена од представника Caritasa Швајцарске и општине.

Предпозив остаје отворен до 31.03.2023. године  у 15:00 часова.