Обавјештење о нерадном дану

18.11.2022.

У складу сa Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07), 21. новембар 2022. године (понедјељак), Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник и нерадни  дан.

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Истоименим Законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужни да раде, ради задовољења неопходних потреба грађана, у дане празника Републике и у ком обиму.

Када је у питању општина Ново Горажде, начелник општине је у погледу радног времена за наведени дан донио сљедећу наредбу:

На дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, празника Републике, ради задовољавања неопходних потреба грађана дужни су да раде:

1) Јавно комунално предузеће „Ново Горажде„ које обавља комуналне дјелатности: испорука воде, одржавање чистоће, одржавање улица, саобраћајница, чишћење јавних површина, у времену од 00:00 до 24:00 часа,

2)   Јавна здравствена установа Дома здравља „Др Велимир Гиговић„, у времену од 00:00 до 24:00 часа, односно организовање дежурстава и приправности, зависно од процјене.

3)   Угоститељски објекти и приређивачи игара на срећу дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде„, број: 16/16),

4)   у времену од 00:00 до 24:00 часа:

– трговински објекти типа ”драгстор”,

– правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,

– бензинске пумпе и плинске пумпне станице за дио пумпе и станице када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина.

 

5)   Остале трговинске и занатске радње на подручју општине Ново Горажде, у наведени дан празника могу да раде у временском периоду од 07,00 до 11,00 часова.