Obavještenje o neradnim danima za vrijeme prvomajskih praznika

30.04.2018.

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske, neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su: 01. i 02. maj 2018. godine (utorak i srijeda).

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Prema važećoj odluci Skupštine opštine Novo Goražde, trgovinske radnje na području Opštine prvog dana praznika djelatnost mogu obavljati u vremenu od 07 do 12 časova, a drugog dana praznika u vremenu od 07 do 15 časova. Zanatsko – preduzetničke radnje prvog dana praznika djelatnost mogu obavljati u vremenu od 09 do 15 časova, a drugog dana praznika u vremenu od 09 do 17 časova.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vršiće komunalna policija.