Обавјештење о нерадним данима

13.04.2023.

У наредном временском периоду календар биљежи већи број дана које Закон о празницима Републике Српске, али и Статут општине Ново Горажде, третирају као републичке, вјерске или општинске празнике.

На Православни Велики петак који се празнује један дан (14. април) и на Православни Васкрс који се празнује два дана (16.и 17. април), вјерници Православне вјероисповијести остварују право на плаћени изостанак са посла.

Рамазански Бајрам се празнује два дана (21. и 22. април) и током поменута два дана вјерници Муслиманске вјероисповијести остварују право на плаћени изостанак са посла.

Дан општине Ново Горажде је 25. априла и према Статуту наше Општине исти је нерадни за општинске органе власти, те јавне установе и предузећа чији је оснивач општина.

Републички празници су: Међународни празник рада, 01. мај (празнује се два дана – 01. и 02. мај) и Дан побједе на фашизмом, 09. мај (празнује се један дан). Током републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и професионалне дјелатности.

Током свих наведених празничних дана, службе и предузећа од јавног значаја ће обезбиједити минимум процеса рада који задовољава општи јавни интерес, а што је и њихова законска обавеза.

Начелник општине ће посебном одлуком одредити дежурне продавнице које ће током празника радити у скраћеном радном времену.