Обавјештење о начину увида у доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе за градско гробље „Доња Сопотница“

12.04.2021.

Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Ново Горажде обавјештава заинтересовану јавност да су докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за градско гробље „Доња Сопотница“ стављени на јавни увид дана 12.04.2021. године. Увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Ново Горажде, канцеларија број 8.

Увид у доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе за градско гробље „Доња Сопотница“ трајаће 30 дана од дана објављивања овог обавјештења.