Obavještenje o javnoj raspravi o Nacrtu plana budžeta

07.12.2018.

Obavještavaju se javni subjekti – javne ustanove, javna preduzeća, korisnici budžeta i budžetskih grantova, te sva ostala zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Novo Goražde da je Skupština opštine Novo Goražde na trinaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 07.12.2018. godine usvojila Nacrt plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu, te isti uputila na javnu raspravu.

Nacrt plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu je dostupan na uvid javnosti svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 3 u zgradi Opštinske uprave opštine Novo Goražde, a isti se može preuzeti ispod ovog teksta.

Centralna javna rasprava o Nacrtu plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu održaće se dana 12.12.2018. godine (srijeda) sa početkom u 12.00 časova, u sali za sjednice Skupštine opštine Novo Goražde.

Nacrt plana budžeta za 2019 godinu