Obajvljen javni poziv za dodjelu sredstava granta iz Budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu

13.03.2019.

Načelnik opštine Novo Goražde upućuje Javni poziv za dodjelu sredstava granta iz Budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu.  Opšti cilj prijedloga projekata koji se mogu predati u okviru ovog poziva je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti, izgradnjom svijesti i koristi međusobne saradnje u podsticanju održivog dijaloga, a  s ciljem pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici. Cilj ovog poziva su zadovoljenje javnog interesa i unapređenje stanja u određenoj oblasti.

Prioritet imaju programi/projekti koji su strukturne i razvojne prirode.

Projekti s kojima može da se aplicira u okviru ovog poziva moraju da budu u skladu sa razvojnim ciljevima iz Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Novo Goražde.

Projekti moraju da budu implementirani isključivo na području opštine Novo Goražde.

Javni poziv, kao i sve propratne obrasce potrebne za učešće u postupku po pozivu mogu se preuzeti u nastavku ovog članka. Obrazac izvještaja o realizaciji sredstava granta se preuzima u Odsjeku za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Novo Goražde.

javni poziv

pravilnik-converted

Prilog 1 – prijavni obrazac-converted

Prilog 2 Obrazac projektnog prijedloga-converted

PRILOG 3 Obrazac za budžet-converted

Prilog 4 Obrazac za ocjenjivanje

PRILOG 5 Obrazac za dostavljanje narativnog izvještaja