Објављен Јавни позив Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за додјелу финансијске помоћи у трошковима гријања осјетљивим категоријама становништва

11.05.2023.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је објавило Јавни позив за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања.
Финансијска помоћ за трошкове гријање биће под прописаним условима додијељена лицима која поднесу пријаву на јавни позив, и то:
– лицима старијим од 65 година која не остварују лична примања,
– корисницима најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“ број 8/23), у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.
Осим тих категорија, финансијска помоћ за трошкове гријање биће додијељена на основу података из службених евиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:
– корисницима права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите,
– корисницима права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите,
– незапосленим борцима од прве до пете категорије млађим од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/1-012-2-2759/21 од 16.9.2021.године („Службени гласник Републике Српске“ број 86/21),
– борцима од прве до пете категорије старијим од 60 година, који се према ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe у стању социјалне потребе.
Захтјеви за остваривање права се подносе у надлежним центрима за социјални рад. Образац захтјева се такође може преузети у Центру за социјални рад.
Све информације у погледу услова за остваривање овог права, потенцијални корисници из Новог Горажда могу сазнати позивом на број телефона Центра за социјални рад Ново Горажде: 058/ 432-050.