Opština Novo Goražde uključena u Projekat integrisanog lokalnog razvoja ambasada Švajcarske u BiH

29.10.2019.

 

Novo Goražde je jedna od devet novih opština uključenih u „Projekat integrisanog lokalnog razvoja“ koji Ambasada Švajcarske u BiH finansira od 2008. U ovoj fazi ima za cilj da afirmiše i konsoliduje stečena znanja i sisteme za upravljanje razvojem od lokalnog, preko kantonalnih do entitetskih nivoa.

Više od 80 odsto opština i gradova u BiH i svih 10 kantona danas koriste integrisane strategije razvoja. To značajno utiče na živote ljudi. Opština koja definiše svoje prioritete u strateškom razvojnom planu, privlači više sredstava. Veoma sam sretna što će se i manje razvijene opštine, spremne da krenu naprijed, uključiti kao partneri u ovaj projekat. To je važno, s obzirom da ne želimo da građane manje razvijenih opština ostavimo postrani i time doprinosimo nejednakosti u ovoj zemlji“, istakla je Barbara Detviler Šojer, direktorica saradnje u Ambasadi Švajcarske u BiH.