NOVIJA ISTORIJA

Graniči se sa Goraždem, Čajničem, Rogaticom, Višegradom i Fočom.Ovaj izrazito brdsko planinski kraj smješten je na raskršću puteva kojim se vjekovima pohodilo, trgovalo, ali i bojevalo. Novo Goražde predstavlja malu tačku na geografskoj karti svijeta u kojoj se ukrštaju značajni i važni putevi i rijeke, sudaraju civilizacije, mješaju nacije, vjere i običaji…

Opština se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4000 stanovnika. Smještena je u središtu Gorenjedrinske regije a nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 – 1300 metara.

Kao trgovačko središte i gradsko naselje, najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu, Goražde se pominje 1379. godine, a kao otvoreni grad 1444. godine. Za postanak, opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjevjekovno utvrđenje Samobor, kula Hercega Stefana Vukčića Kosače. Dvije godine kasnije, 1446. godine Herceg Stefan desetak kilometara uzvodno, u Donjoj Sopotnici, gradi crkvu “Svetog Georgija”. U periodu od 1519. do 1521. godine u njoj je radila ćirilična štamparije, druga po starini na Balkanu, a prva na prostorima današnje BiH.

U okviru svoje industrijske zone nalazi se Fabrika Žice, Fabrika Mašina, Hladnjača i Distributivni Centar, brojne privatne firme i mala privatna preduzeća. Razvojni planovi su usmjereni na alternativne programe zapošljavanja ljudi.