Нова правила начина гласања за лица којима је потребна помоћ другог лица

28.09.2022.

Важно обавјештење из општинске изборне комисије.

Имајући у виду чињеницу да је структура гласачке популације у Новом Горажду таква да је за велики број лица неопходна помоћ другог лица приликом гласања, из ОИК напомињу све гласаче и остале учеснике у изборном процесу да је ступањем на снагу новог Правилника о спровођењу избора дошло до измјена у поступку гласања лица којима је потребна помоћ другог лица при гласању.

Наиме, да би лице које је неписмено, слијепо или физички неспособно могло остварити право на помоћ другог лица приликом гласања, потребно је бирачком одбору предочити доказ о таквом својству гласача. Доказ да је лице слијепо или физички неспособно је рјешење или потврда надлежне здравствене установе, института или комисије о утврђеном инвалидитету или тјелесном оштећењу, налаз медицинске установе којом је извршена процјена инвалидности или тјелесног оштећења и чланска исказница савеза или удружења регистрованих за помоћ овој категорији лица.

Доказ за неписмено лице је ознака „ХХ“ на путној исправи, или непопуњена рубрика за потпис на личној карти.

Физички неспособни бирач је и онај бирач који дође до бирачког мјеста, али због физичких препрека и неприлагођеног простора његовој инвалидности, не може ући. За ову категорију бирача се уређује посебно мјесто са гласачком кабином испред бирачког мјеста. Друго лице, које тај бирач изабере доноси важећи идентификациони документ оваквог бирача на бирачко мјесто и изјављује да бирач не може ући на бирачко мјесто. Након тога, члан  бирачког одбора одлази до физички непособног бирача са одговарајућим материјалом за гласање, те му га уручује како би овај гласао. Након гласања, лице којег је физички неспособни бирач раније одредио, односи коверту са попуњеним гласачким листићем до кутије, отвара је и убацује гласачке листиће у исту.

Како током изборног дана не би дошло до непредвиђених ситуација и неспоразума, потребно је да грађани буду упознати са предметним измјенама изборног законодавства, те да поштују нова законска рјешења