Наша општина уврштена у UNDP-ов пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“

14.07.2023.

Укупно 36 општина и градова у Босни и Херцеговини, међу којима је и општина Ново Горажде, уврштени су у локалне заједнице у којима ће се спроводити пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“. Пројекат финансира Краљевина Шведска, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

Пројекат има за циљ отклањање препрека у побољшању енергетске ефикасности и смањење емисије стакленичких гасова у стамбеном сектору, и то на нивоу сваке локалне управе засебно.

Градови/општине у БиХ ће кроз пројекат добити техничку помоћ која се састоји од:

  • Израде 36 студија енергетске ефикасности стамбеног сектора које ће дати јасну слику о потенцијалу за уштеде и обиму и степену улагања у интервенције на пољу енергетске ефикасности,
  • Израде 36 финансијских механизама и обука за запослене у органима локалне управе – развој сета техничких, процесних и правних докумената који у складу са специфичним потребама и приоритетима локалне управе, омогућавају ефикасно управљање свим активностима, као и мјерење обима њиховог утицаја на коначан резултат – енергетску ефикасност објеката и смањење емисија стакленичких гасова и
  • Кампање подизања јавне свијести о потенцијалима и ефектима које са собом доносе ове мјере у контексту одрживог управљања енергијом и смањења ефеката климатских промјена.

На овај начин, градови и општине који су у одговорном односу према околини и енергији препознали стратешки и развојни потенцијал, добијају важне развојне алате. Овим се они позиционирају као озбиљни и одговорни партнери у реализацији пројеката у сектору енергетске ефикасности, са јасном сликом о потребама и могућностима које ће будуће инвестиције у сектор енергетске ефикасности донијети, како сваком грађанину појединачно, тако и заједници.

Спровођењем овог пројекта се постављају темељи за транзицију постојећег стамбеног сектора ка стамбеном сектору с ниским удјелом угљеника што би истовремено допринијело значајном смањењу емисија стакленичких гасова, очувању околине и одрживом развоју.

Дугорочно, имплементација мјера енергетске ефикасности стамбеног сектора има значајне финанцијске уштеде за исти у виду смањења трошкова за енергију чиме се отвара простор за уштеде и превладавање енергетског сиромаштва. Постоје и значајне могућности запошљавања и економског раста, као и отварања нових, тзв. „зелених радних мјеста“ у локалним управама.