Načelnik opštine

Mila Petković, dipl.ecc

 

Elektronska pošta: nacelnik@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095

 

Načelnik opštine predstavlja i zastupa opštinu i vrši izvršnu funkciju u Novom Goraždu. Izbor načelnika se vrši u skladu sa izbornim Zakonom Republike Srpske i izbornim Zakonom BiH. Opštinsku administraciju, pored načelnika, čini i skupština opštine.