Odjeljenje za poslove opštinske uprave

Načelnik odjeljenja:

Boriša Jakšić, dipl.ecc.

 

Elektronska pošta: finansije@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095

 

Opis poslova:

 • vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Opštinske uprave, kojima se značajno utiče na izvršavanje nadležnosti lokalne izvršne vlasti i koji zahtijevaju posebnu stručnost, samostalnost i odgovornost u radu,
 • rukovodi odsjecima unutar odjeljenja, koordiniše njihov rad i zajedno sa načelnikom opštine kanališe vezu između zakonodavne i izvršne vlasti,
 • priprema planove, programe rada i izvještaje o radu odjeljenja, a odgovoran je za stručnu obradu materijala koje Opštinska uprava upućuje Skupštini opštine na razmatranje,
 • izvršava i nadzire izvršavanje akata Skupštine opštine za čije je izvršenje nadležna  Opštinska uprava,
 • priprema ili donosi upravne akte iz nadležnosti Opštinske uprave,
 • priprema opšte i pojedinačne akte po nalogu načelnika opštine,
 • vodi evidenciju o prisustvu na radu šefova odsjeka,
 • podnosi inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv radnika opštinske uprave,
 • ocjenjuje radnike i daje prijedloge za napredovanje, u skladu sa Zakonom,
 • odobrava i ovjerava trebovanje kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave,
 • potpisuje putne naloge za radnike Opštinske uprave,
 • rukovodi odjeljenjem i odgovara za njegovu organizaciju i rad,
 • odgovara za izvršenje planova i programa odjeljenja, te akata Skupštine opštine za čije je izvršenje nadležna Opštinska uprava
 • odgovara za zakonitost opštih i pojedinačnih akata koje priprema po nalogu načelnika opštine
 • radi i druge poslove koje mu načelnik opštine stavi u zadatak
 • za svoj rad odgovara načelniku opštine.