Karitas pomaže Novo Goražde

04.05.2020.

Uz podršku Švajcarske vlade i privatnih donacija, Karitas Švajcarske će pružiti interventnu pomoć za otprilike 2.000 domaćinstava (6.000 članova domaćinstva) u razdoblju od tri mjeseca, između aprila i juna 2020. godine.

Globalna pandemija COVID-19 takođe je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu. Posebno je pogođena socijalno ranjiva populacija. Tu spadaju osobe sa invaliditetom i hroničnim bolestima, penzioneri, samohrani roditelji i etničke manjine, poput Roma, koji su već snažno pogođeni marginalizacijom i isključenošću. Mnoga su domaćinstva već izgubila svoje prihode zbog ekonomskih ograničenja. Oni nemaju redovne plate ili drugi vid finansijske podrške zbog činjenice da je većina njih sa nesigurnim zaposlenjem ili nemaju socijalno osiguranje i već žive na granici siromaštva, a često i znatno ispod nje. Podržan od strane Švajcarske vlade i privatnih donacija, Karitas Švajcarske će se fokusirati na 19 opština: u Bijeljini, Višegradu, Novom Goraždu, Rudom, Čajniču, Foči RS, Foči FBiH, na Palama FBiH, Kaknju, Zenici, Zavidovićima, Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, Ilidži i četiri opštine Grada Sarajeva (Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Stari Grad).

Sve odabrane opštine su sarađivale ili sarađuju sa Karitasom Švajcarske na drugim projektima.

To omogućuje koordinisanu, efikasnu i efektivnu interventnu pomoć ugroženim domaćinstvima, u uskoj saradnji sa opštinskim vlastima i drugim lokalnim partnerima, a u cilju odabira najugroženijih. U 3 opštine podržaće se nabavka i raspodjela paketa pomoći koji sadrže nepropadljive namirnice i sredstva za higijenu. U 16 drugih opština Karitas Švajcarske sarađivaće sa lokalnim lancima supermarketa i u saradnji sa opštinskim upravama organizovati raspodjelu bonova za kupovinu, domaćinstvima koja su u potrebi. Dodatno, osobe će takođe primati neke osnovne higijenske potrepštine, poput sapuna, koji su neophodni za smanjenje širenja virusa. Kroz projekat će se ukupno podržati 2.000 domaćinstava sa oko 6.000 članova domaćinstva u razdoblju od tri mjeseca, između aprila i juna 2020. godine.

Za vrijeme trajanja krize, uobičajene projektne aktivnosti su smanjene i pruža se interventna pomoć kako bi se pomoglo domaćinstvima koja su u potrebi da premoste razdoblje ekonomskih ograničenja. Čim se smanje ograničenja, Karitas Švajcarske će nastaviti svoj redovni projektni rad – sa posebnim naglaskom na stvaranje prihoda za domaćinstva koja su zbog krize izgubila sredstva za život. Male kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom u lokalnim marketima će biti posebno promovisane kako bi se nadoknadili gubici sadne sezone i poboljšala sigurnost hrane u cijeloj BiH.

U Novom Goraždu, ukupno 42 domaćinstva će po ovom osnovu ostvariti pravo na „Karitasove“ vaučere.