Javni predpoziv za lokalno stanovništvo sa ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu

31.01.2020.

 

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Projekat obuhavata 7 opština Gornje-drinske regije: Novo Goražde, Čajniče, Foča FBiH, Foča RS, Višegrad, Pale FBiH i Rudo.
Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5,000 KM, kroz period od naredne 4 godine. Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15,000 KM, kroz isti period. CARITAS Švajcarske će pratiti napredak korisnika, u uskoj saradnji sa opštinskim predstavnicima kako bi se ostvarili najbolji rezultate. Budući grantovi će biti finansirani od strane Opštine 40%, CARITAS-a Švajcarske u iznosu od 40%, i samih korisnika do 20%.

Takođe dokumentaciju možete preuzeti lično u šalter sali opštine Novo Goražde.

 

Aplikacija_formular I

Predpoziv_SELLSfinal