Jавни позив за пољопривреднике за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције

08.05.2019.

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске расписује јавни позив за пољопривреднике за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције.

Услови које је потребно да пољопривредници испуне како би могли да конкуришу за средства су: да су регистровани у регистру пољопривредних газдинстава, да су ажурирали податке у регистру до 15. маја текуће године, платили противградну заштиту, уколико су обвезници плаћања, те да су пријавили доприносе за пензионо и здравствено осигурање за 2018. годину. Ко је прошле године купио трактор и добио подстиацај, ове године нема право конкурисања.

“Исте групе инвестиција имамо као и прошле године. То је пољопривредна механизација, за коју увијек имамо највећи интерес. Пољопривредници могу оставрити право за куповину два прикључка или једног трактора, односно и једног трактора и два прикључка. Подржавамо набавку опреме и изградњу објеката у сточарству, што нисмо имали у посљедње три године,” рекла је Гордана Роквић, савјетник министра за пољопривреду.

Пољопривредници могу да конкуришу за подршку вишегодишњим засадима, изградању пластеника и стакленика, куповину противградних и противмразних мрежа, система за наводњавање, машина и система за сортирање и паковање пољопривредних производа.

За подршку капиталним улагањима у Министарству пољопривреде планирали су 10,35 милиона марака. Од тог износа 4,7 милиона марака намјењено је пољопривредним газдинствима.

“Средства се одборавају или по основу рачуна, значи инвестиција је већ завршена, или предрачуна, значи инвестиција се планира. Пољопривредник дакле сигурно улази у инвестицију јер има повратну инфорамцију од Агенције за аграрна плаћања, да ли ће његова инвестиција бити подржана и може даље да се обраћа или према добављачима или банкама за обезбјеђење остатка средстава. Након реализације инвестије обраћа се агенцији за исплату до 30 одсто висине инвестиционих средстава,” појашњава Роквићева.

Пољопривредници који уложе до 70 хиљада марака могу се надати поврату. Осим времена предаје пријаве бодове ће доносити број запослених, чланови домаћинства породичног газдинства, пољопривредници млађи од 40 година, жене пољопривредници, инвестиција у неразвијеној општини.

За поврат код милионских инвестиција, кажу у министарству, пољопривредници ће морати конкурисати на ИПА фондове.

(атв)

 

Javni poziv za kapitalne investicije