Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga

13.06.2019.

U sklopu postupka ažuriranja Plana kapitalnih investicija opštine Novo Goražde, pozivaju se svi zainteresovani građani, pravna lica, javne ustanove i preduzeća, koji žele podnijeti prijedlog za preduzimanje investicionog projekta, da to učine najkasnije do 01.07.2019. godine, podnošenjem prijedloga na propisanom obrascu koji se može preuzeti u opštini Novo Goražde, kancelarija broj 3.

Pojedinačni pismeni pozivi za podnošenje prijedloga, zajedno sa obrascem, će biti upućeni na adrese svih važnijih privrednih subjekata, javnih ustanova i preduzeća i udruženja građana koji djeluju na području Opštine.