Јавни позив за једнократну новчану подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије

18.06.2020.

 

Предмет Јавног позива је додјела једнократних новчаних средстава за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Woman.

Укупни износ средстава, која се додјељују по овом јавном позиву износи 20.000 КМ.

Додјела подстицаја извршиће се у складу са Програмом „Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије“ који је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Gender центром Републике Српске и УН Women уз подршку Шведске.

Документацију можете преузети кликом на сљедећи линк:

 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/javni-poziv.aspx