Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања имовинских односа у поступку проширења градског гробља у Доњој Сопотници у општини Ново Горажде

19.09.2022.

Начелник општине Ново Горажде објавио је Јавни оглас за покушај споразумног рјешавања имовинских односа у поступку проширења градског гробља у Доњој Сопотници у Новом Горажду.

Након што је Влада Републике Српске донијела одлуку о утврђивању општег интереса  за проширење градског гробља у Доњој Сопотници, а прије него ли отпочне евентуални поступак експропријације у погледу парцела обухваћеним Планом експропријације, општина Ново горажде има обавезу покушати споразумно се договорити са власницима истих парцела о начину и условима откупа предметног земљишта.

Текст јавног огласа се може погледати овдје: Javni oglas