Јавни конкурс за провођење мјера енергетске ефикасности

11.01.2024.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписао је Јавни конкурс за провођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима и микро, малим и средњим предузећима за 2023. годину, тј  за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније.

Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима и привреди на Западном Балкану.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Средства су намијењена улагању у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву – приватни станови и куће као и у микро, малим и средњим предузећима.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Бесповратна финансијска средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције по овом јавном конкурсу додјељиваће се до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену.

Фонд је задужен за реализацију финансијских средстава која су утврђена у укупним износима од:

Стамбени сектор

KM  5.808.815,10 бесповратних средстава

Привреда

KM  2.290.578,54 бесповратних средстава

 

Линк: https://www.ekofondrs.org/konkurs/