Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima iz budžeta opštine Novo Goražde za akademsku 2018/2019.godinu

18.12.2018.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim  studentima  iz budžeta opštine  Novo Goražde za akademsku 2018/2019. godinu je 15 dana od dana  objavljivanja Javnog konkursa.

Prijave se mogu slati  poštom na adresu: Opština Novo Goražde, Božidara Goraždanina 64, 73110 Novo Goražde, Komisija za dodjelu stipendija,  sa naznakom „ ne otvarati “ ili predati neposredno na pisarnici Opštine Novo Goražde.Ne