Јавне набавке

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга у поступку Директног споразума

28.12.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке-Устипрача-Борова путна комуникација

29.11.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке-Геодетско снимање терена

29.11.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке-Санација локалних путева

29.11.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке-Превоз ученика-сајам књига

29.11.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-котао гријање

29.11.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке-Надзор за извођење радова

29.11.2019.

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке роба-котао гријање

29.11.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-„Санација макадамског пута Букова Раван – Хајрадиновићи, МЗ Оглечева, општина Ново Горажде“

02.10.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-електрификација Џухе и Замегреси

23.09.2019.