Јавне набавке

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-одржавање локалних путева-„Окац д.о.о“

08.11.2022.

Основни елементи уговора Окац д.о.о Горажде 24.10.2022

07.11.2022.

Основни елементи уговора – Припрема геодетске ситуације за модернизацију путног правца Доња Сопотница – Богданићи

10.10.2022.

Основни елементи уговора – надзор над извођењем радова на модернизацији локалног пута Доња Сопотница – Богданићи

04.10.2022.

Основни елементи уговора – Модернизација локалног пута Доња Сопотница – Богданићи (пут који пролази поред градског гробља) у општини Ново Горажде

04.10.2022.

Конктрентски захтјев-ЈКП Ново Горажде канализација Сопотница

15.09.2022.

основни елементи уговора „Георесурси“ Зворник

08.09.2022.

Одлука о најповољнијем понуђачу Окац д.о.о. Горажде

06.09.2022.

Основни елементи Уговора SMAJIĆ INŽENJERING d.o.o. Goražde

25.08.2022.

Основни елементи Уговора Геом Источно Ново Сарајево

25.08.2022.