Додјела средстава за набавку књига и школског прибора

14.08.2023.

Из општинског Одсјека надлежног за послове друштвених дјелатности подсјећају ученике и њихове родитеље да према важећем Правилнику о мјерама за провођење популационе политике општине Ново Горажде у 2023. години сва дјеца која похађају Основну школу „Вук Караџић“ у Новом Горажду  и подручно одјељење у Поткозари,  остварују право на једнократну новчану помоћ у износу од по 150.00 КМ за набавку књига и школске опреме.

За остваривање горе наведеног права потребно је уз образац захтјева (који се преузима у канцеларији број 7) приложити фотокопију личне карте родитеља/старатеља и копију жиро рачуна родитеља/старатеља отвореног у једној од домаћих банака.

Такође према важећем Правилнику, сва дјеца која наставу похађају у подручном одјељењу Поткозара оствариваће право на мјесечну стипендију у износу од 100,00 КМ, а за остваривање овог права потребно је уз захтјев приложити исту документацију наведену у претходном пасусу.