Četrnaesta redovna sjednica SO Novo Goražde održaće se za sedam dana

24.12.2018.

Nakon što je danas održana sjednica Kolegijuma Skupštine opštine Novo Goražde, potpredsjednik SO Fuad Mašić je zakazao održavanje četrnaeste redovne sjednice lokalnog zakonodavnog organa u ponedjeljak, 31.12.2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Na ovoj sjednici će se raspravljati o Prijedlogu plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu, kao i o načinu izvršenja istog. Predloženi Budžet za narednu godinu iznosi 1.942.660,00  konvertibilnih maraka.

Pred odbornicima će se, takođe, naći set prijedloga odluka čije je donošenje potrebno da bi se u skladu sa zakonom izvršila legalizacija već izgrađenih stambenih objekata, odnosno set prijedloga odluka čije je donošenje potrebno da bi se u skladu sa zakonom odobrila gradnja određenih objekata namijenjenih za javna okupljanja. Prema riječima Stojanke Andan, šefa Odsjeka za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove u Opštinskoj upravi, predložene odluke praktično predstavljaju prijedloge pojedinačnog vida prostornog planiranja, namijenjenog za konkretne lokacije, s obzirom da opština Novo Goražde i dalje nema usvojenu i važeću prostorno-plansku dokumentaciju. Inače, usvajanje prostorno planske dokumentacije je planirano za 2019. godinu.

Osim pomenutih akata, Skupština će raspravljati i o Prijedlogu odluke o izradi Strategije razvoja opštine Novo Goražde za period od 2019 -2028. godine, Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja Novo Goražde“ Novo Goražde za 2017. godinu, te Izvještaju o radu Civilne zaštite opštine Novo Goražde za 2018. godinu.