Апел Цивилне заштите – Не палите коров без претходног обавјештења

31.03.2022.

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске позива грађане да спаљивање корова  и другог горивог материјала, приликом уређења имања, обављају само за вријеме повољних временских услова и на површинама које могу контролисати уз претходну најаву ватрогасно-спасилачким јединицама.

Неконтролисано спаљивање корова и остављање неугашене ватре без надзора при уређењу пољопривредних имања чести су узроци пожара, а с обзиром да у наредном периоду предстоји прољећно крчење и уређење пољопривредног земљишта, посебну опасност представља неконтролисано спаљивање горивог материјала у близини шумских комплекса и засада.

Према Закону о заштити од пожара забрањује се паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно- спасилачке јединице и предузимања свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре.

Овим Законом прописана је новчана казна од 100 КМ до 1.000 КМ за прекршај физичког лица које пали коров и други пољопривредни отпад, без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице  и не предузме све неопхподне радње у циљу спречавања ширења ватре.

У случају неконтролисаног ширења ватре потребно је одмах о томе обавјестити ватрогасно-спасилачке јединице на број 123, полицију на број 122 или Центар за обавјештавање на број 121.