admin

Занимање: 
Администратор сајта

Послови администрације сајта и сарадња са корисницима сајта. Уколико желите контактирати администратора то можете учинити путем admin@novogorazde.rs.ba .