Одржана десета редовна сједница Скупштине општине Ново Горажде

Сједница је почела са радом у 9.00 часова, а окончана је у 11.00 часова

На данас одржаној сједници Скупштине општине Ново Горажде усвојени су сљедећи акти: Приједлог одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Ново Горажде, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама, сет приједлога одлука о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским објектима у насељима Борак Брдо, Костеник, Осоје, Бучје, Запљевац,  Закаље, Јабука, Јелах и Оџак, Приједлог плана капиталних инвестиција општине Ново Горажде у 2018. години, Приједлог одлуке о одређивању права на новчану накнаду за рад члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Божидар Горажданин“ Ново Горажде, Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде за 2017. годину, а примљена је к знању и Информација о раду ОО ЦК Ново Горажде у 2017. години.

Усвајањем Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Ново Горажде, испуњена је по први пут од оснивања општине Ново Горажде законска обавеза за доношењем овог акта, али и створени предуслови за реализацију бројих пројеката из области безбједности саобраћаја који подразумијевају изградњу саобраћајне сигнализације и других пратећих објеката.

Измјеном Одлуке о комуналним таксама смањен је износ комуналне таксе на истакнуту фирму за предузећа која се баве продајом ауто дијелова, са 700 на 200 конвертибилних марака.

Усвајањем сета одлука о преносу права својине над електроенергетским објектима извршене су уговорне обавезе које је Општина преузела на себе приликом реализације пројеката електрификације повратничких села на подручју Општине, али и поступљено по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Планом капиталних инвестиција општине Ново Горажде за 2018. годину, утврђене су сљедеће инвестиционе активности које ће се спровести до краја године: Санација локалних путева чија је вриједност радова 120.000,00 КМ, изградња фискултурне сале укупне вриједности радова у износу од 140.000,00 КМ, прва фаза изградње културно-омладинског центра у насељу Копачи - износ од 200.000,00 КМ, Изградња канализационе мреже у "Борачком насељу" у Копачима - вриједност од 65.000,00 КМ, изградња пјешачке стазе и одводних канала у улици Божидара Горажданина гдје је вриједност радова процијењена на 55.000,00 КМ, те изградња пода у спортској дворани у Новом Горажду - вриједност инвестиције 45,000.00 КМ. У питању су пројекти које у омјеру од 95 до 97% суфинансира Влада Републике Српске, а одобрена средства су намјенски опредијељена ка реализацији горе управо наведених пројеката.

Са осам  гласова "за" и три "уздржана", Скупштина општине Ново Горажде је по први пут од свог оснивања донијела Одлуку о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди општине Ново Горажде у 2018. години, те између осталог по први пут одлучила да бескаматно субвенционише произвођаче малина са свог подручја.

Према усвојеној Одлуци, Општина ће субвенциосати све произвођаче јагодичастог воћа са подручја општине Ново Горажде, у износу од 0,10 КМ по предатом килограму.

Према данас усвојеној Одлуци, чланови Управног одбора Народне библиотеке "Божидар Горажданин" ће убудуће остваривати право на накнаду за свој рад, у износу од по 50,00  КМ мјесечно.

Одборници су данас показали висок степен експедитивности у свом раду, с обзиром да су за непуних два сата успјели да окончају сједницу чији је дневни ред чинило укупно 14 тачака.

Објавио: 
Категорија: