Пројекат социјализације дјеце у 2018. години

Пројекат ће се реализовати у омладинском хостелу "Ужице" у Бечићима

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и ове године објављује јавни конкурс за учешће у пројекту "Социјализација дјеце у Републици Српској".

Неке од циљних категорија дјеце су и дјеца са хроничним обољењима, посебно талентована дјеца, дјеца без родитељског старања, дјеца из породица које су корисници социјалне помоћи, дјеца из структурало и функционално поремећених породица...

Родитељи или стараоци дјеце - циљних категорија могу се обратити појединачним захтјевима за учествовање дјеце у Пројекту. Захтјеви се подносе у мјесно надлежни Центар за социјални рад, односно службу социјалне и дјечије заштите, на обрасцу који им је доступан у овим институцијама.

Рок за подношење пријава истиче мјесец дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

У документу испод су прописани сви детаљи предметног Јавног конкурса.

 

Објавио: 
Категорија: