Усвојен Буџет

На данас одржаној сједници Скупштине општине, усвојен је План буџета Општине за 2018. годину

Планом буџета Општине за 2018. годину планиран је износ прихода од 1.889.850,00 КМ. Од тог износа, 1.279.955,47 КМ ће се распоредити на буџетске расходе, 53.000,00 КМ на издатке за нефинансијску имовину, а 556.894,53 КМ на издатке за отплату дугова.

Усвојена и Одлука о ребалансу Плана буџета општине Ново Горажде за 2017. годину, с обзиром да је у односу на планирани износ прихода њихово реално остварење било мање за нешто више од 1.000.000,00 КМ. Мањак остварених прихода је резултат нереализовања кредитних средстава у износу у којем је то било планирано, као и мањка прихода остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, а који су наступили као последица великих суша у овој години.

Усвојена је и Одлука о одређивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Ново Горажде. Као и претходних година, ова стопа је одређена у висини од 0,06%.

Осим поменутих тачака дневног реда, од битнијег треба споменути и да је Скупштина разматрала и усвојила Приједлог одлуке о одређивању уписних подручја за основну школу на  подручју општине Ново Горажде, као и да је донијела Програм утрошка средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, за 2018. годину.

Сједница је почела са радом у 9.00 часова, а окончана је нешто прије 11.00 часова.

Објавио: 
Категорија: