Приједог буџета на дневном реду Скупштине

За последњи радни дан 2017. године заказана је сједница Скупштине општине

На дневном реду седме редовне сједнице актуелног сазива Скупштине општине Ново Горажде расправљаће се о неколико битних питања, међу којима између осталог фигурира и Буџет за 2018. годину.

Приједлогом буџета за наредну годину, предвиђен је износ прихода од 1.889.850,00 конвертибилних марака. Од тог износа, 1.279.955,47 КМ је планирано за буџетске расходе, 53.000,00 КМ на издатке за нефинансијску имовину и 556.894,00 КМ на издатке за отплату дугова.

У приједлог дневног реда је уврштена и тачка Приједлог ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 2017. годину, по којој се приходи буџета Општине за 2017. годину ребалансирају на 3.384.580,00 КМ. Ребаланс буџета је извршен првенствено због мањка планираних прихода из кредитног задужења Општине, али и мањка прихода остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у овој години. У Ребаланс Буџета уврштена су и средства обезбјеђена одлуком Владе Републике Српске, намјењена за реконструкцији локалних путева на подручју Општине.

Скупштина ће разматрати и Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Ново Горажде у 2018. години. Предложеном одлуком, поменута стопа је непромијењена у односу на прошлу годину и износи 0,06%.

О свим усвојеним актима, шира јавност ће бити обавијештена након одржане сједнице.

 

 

 

Објавио: 
Категорија: