Усвојен Нацрт буџета

Одржана Шеста редовна сједница Скупштине општине

На данас одржаној Шестој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су усвојили Нацрт плана буџета општине Ново Горажде за 2018. годину, у износу од 1.919.850,00 КМ.

Закључком о усвајању Нацрта плана буџета, исти је упућен на јавну расправу која ће трајати 15 дана од дана његовог усвајања.

Након спроведене јавне расправе, ући ће се у даљу процедуру која подразумијева усвајање коначног Приједлога буџета.

На овој сједници, разријешени су и вршиоци дужности чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Ново Горажде (ЈУ Центар за социјални рад, ЈЗУ Дом здравља и Општинска туристичка организација), односно именовани чланови ових управних одбора, на мандатни период од четири године.

Вршења дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Ново Горажде је разријешена Бојана гајић, а на њено мјесто је именована Александра Семиз.

Такође, због истека мандата на који је именована, разријешена је и директорица ЈЗУ "Дом здравља Ново Горажде" Ново Горажде - Јелена Гавриловић, а за вршиоца дужности директора ове установе именована је Тања Кундачина, доктор медицине из Фоче.

Скупштина је именовала и комисије за примопредају дужности директора у поменутим установама.

Усвојени су и Извјештај о стању друштвених и занатско предузетничких дјелатности на подручју општине Ново Горажде у 2016. години, као и Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Ново Горажде и Приједлог одлуке о начину, организацији и условима за вршење јавног превоза лица и ствари на подручју општине Ново Горажде.

На овој сједници, Скупштина је расправљала и о проблему одлагања дрва за огрев које има становништво урбаног дијела насеља Копачи, те обавезала одборника Велинку Ласицу, Шефа Одсјека за просторно уређење и стамбено комуналне послове и секретара Скупштине општине Ново Горажде да за наредну сједницу припреме и доставе Скупштини Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду који би био усаглашен са интересима и потребама становништва, али и са законским и подзаконским одредбама.

На приједлог одборника Желимира Стојановића, Скупштина је посебним закључком затражила од начелника општине да се обрати надлежним инспекцијским органима и предложи покретање инспекцијског надзора над испуњењем обавеза МХЕ Устипрача у погледу обезбјеђења биолошког минимума протока воде на овој мини хидроелектрани, која је изграђена на ријеци Прачи.

Сједница је почела са радом у 9,00 часова, а окончала засиједање у 10.45 часова.

Објавио: 
Категорија: