ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине''  број 39/14), Општина Ново Горажде објављује информацију да у складу са чланом 21. став 1 под д) Закона о јавним набавкама намјерава провести преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге кредитирања са три понуђача.

Тендерска документација за предметну набавку  је доступна на www.novogorazde.rs.ba.

                                                                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                Мила Петковић с.р.

 

Објавио: 
Категорија: