Одржана посебна сједница Скупштине

Разматрала се једна тачка дневног реда

На данас одржаној посебној сједници Скупштине општине Ново Горажде, овај орган је донио одлуку о прихватању кредитног задужења општине Ново Горажде.

Према усвојеној одлуци, износ кредитног задужења је 2.500.000 конвертибилних марака, са роком отплате од 12 година, а висина каматне стопе код овог кредитног задужења не смије прећи 6,5%.

Уколико Министарство финансија Републике Српске да сагласност на ову одлуку, извршна власт ће имати одријешене руке у проналажењу потенцијалног кредитора с којим би се закључио уговор о кредиту под условима из одлуке.

Евентуалном реализацијом кредита, највећи дио добијених средстава би се употријебио за измиривање ранијих (пренесених) кредитних обавеза, чија је укупна каматна стопа знатно виша од каматне стопе која ће се примјењивати приликом отплате новог кредита. Мањи дио кредитних средстава биће намијењен отплати дуговања према разним добављачима, корисницима социјалне помоћи, установама за смјештај лица,...

Уз већ планиране буџетске уштеде, процјењује се да би реализација кредитног задужења водила ка постепеној нормализацији у функционисању Општине.

 

Објавио: 
Категорија: