Привредни потенцијали Општине Ново Горажде

Kategorija: 
На простору општине Ново Горажде тренутно је регистровано 64 пословних субјеката од чега 53 самосталне привредне дјелатности и 11 предузећа. Самосталне привредне дјелатности су у сталној експанзији и развоју, нарочито у области трговине и угоститељства.

На простору општине Ново Горажде тренутно је регистровано 64 пословних субјеката од чега 53 самосталне привредне дјелатности и 11 предузећа. Самосталне привредне дјелатности су у сталној експанзији и развоју, нарочито у области трговине и угоститељства. 

Приватизација је извршена у свим предузећима, па сада 5 послује као А.Д. а шест као Д.О.О. До 1991. године на простору садашње општине приватни сектор уопште није био развијен, зато што је  већина становника била запослена у индустријским комплексима УНИС (Творница жице и творница машина око 1000 запослених). Данас се ове фирме налазе у пост приватизационом периоду који карактерише смањење броја запослених (око 300 тренутно запослених), па већина становништва која живи на подручју општине Ново Горажде интензивно се бави пољопривредом, на што су утицале промјене које су задесиле индустријски сектор и веома добри природни услови за развој  пољопривреде као што су плодно земљиште и добри климатски услови.

У Новом Горажду  послује хладњача, чија комплетна производња данас одлази на тржиште Европске уније и тржиште САД (хладњача извози око 1200 т годишнје, што је еквивалентно новчаном износу од око 3 милиона КМ). Компанија запошљава 32 радника. Велике могућности се отварају у финансирању пројеката туризма , екологије, фарме (пужева, стоке), засади јагодичастог воћа, пластеници и сл.

Постојећи  привредни капацитети су:

А.Д. ФАБРИКА ЖИЦЕ-која има следећи производни програм:

 • свјетло вучена жица за ексер и вијак,
 • модро жарена жица,
 • жица за техничку опругу,
 • жица за опруге индстрије намјештаја,
 • жица за челичну ужад,
 • кламер жица.

Контакт:

тел. +387 58 430 410 (централа)

А.Д. ХЛАДЊАЧА- прерада, замрзавање, извоз (јагодичасто воће, гљиве...)

Контакт: тел. +387 58 430 474 (централа)

А.Д. ФАБРИКА МАШИНА - израда машина за паковање, машинска обрада и сл.

Контакт: тел. +387 58 430 140 (централа)

АД. Д.Ц. ГРАДИНА- трговинско предузеће, велепродаја

Контакт: тел. +387 58 430 455 (централа)

А.Д. СЕРВИСТРАНС- транспортно предузеће

Контакт: тел. +387 58 430 010 (централа)

А.Д. САМОБОР - угоститељско предузеће

Контакт: тел. +387 58 430 006 (централа)

Привредна Удружења на простору Општине Ново Горажде су:

Удружење фармера `` СРПСКО ГОРАЖДЕ``

Подаци : Основано 2002

Предсједник: Миливоје Капуран

Контакт телефон: 058/430-074

Програмски циљеви : Унапређење рада и пословања фармера, усавршавање пољопривредне дјелатности.Сарадња са сродним окружењима у ближој и широј околини. Организовање стручних семинара из области пољопривреде и привредне дјелатности.

Активности :

 • реализација пројекта ИФАД 1, ИФАД 2/30 фармера -кредитна линија/
 • организован стручни семинар на тему пчеларство.
 • повезивање са струковним удружењима

Удружење Предузетника

Подаци : Основано 2002

Предсједник : Вишња Јововић

Програмски циљеви : организовање предузетника, организовање стручних семинара, повезивање са сличним струковним удружењима, заштита права предузетника .

Активности :

 • Семинар на тему порези и доприноси ;
 • Успостављање активније сарадње са удружењем послодаваца РС,
 • Семинар : Увођење ПДВ: