Документи

Датум објаве Документ Објавио
01/09/2017 - 14:47 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 11/17 Уредништво
04/08/2017 - 12:11 File Рјешење о обнављању еколошке дозволе Уредништво
03/08/2017 - 12:07 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 10/17 Уредништво
02/08/2017 - 09:15 Office spreadsheet icon Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2016. годину (табела), Microsoft Office document icon Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2016. годину (текстуални дио) Уредништво
28/06/2017 - 09:05 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 9/17 Уредништво
26/06/2017 - 12:53 Microsoft Office document icon Образац пријаве на интерни конкурс Уредништво
26/06/2017 - 12:51 Microsoft Office document icon Образац пријаве на јавни конкурс (Намјештеници) Уредништво
26/06/2017 - 12:50 Microsoft Office document icon Образац пријаве на јавни конкурс (Службеници) Уредништво
05/06/2017 - 10:22 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 6/17 Уредништво
05/06/2017 - 10:20 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 5/17 Уредништво
10/05/2017 - 13:31 File Одлука о прихватању понуде понуђача "Нова банка" АД Бањалука у поступку јавне набавке услуге кредитирања путем преговарачког пос Уредништво
27/04/2017 - 13:23 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 4/17 Уредништво
21/04/2017 - 11:44 File Тендерска документација за поступак јавне набавке услуге кредитирања у преговарачком поступку без објаве обавјештења Уредништво
20/03/2017 - 13:45 Microsoft Office document icon "Службени гласник општине Ново Горажде", број: 2/17 Уредништво
09/02/2017 - 09:31 File Одлука о о прихватању понуде за додјелу Уговора у поступку јавне набавке за Лот-2 Обрадовићи предузећа „Симинг траде“ д.о.о. Фоч Уредништво

Pages